ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Птици < НАЗАД

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ГНЕЗДО

В човешкия ни свят дивите животни се опитват да се нагодят към какво ли не, но дори тези, които някак успяват, са в несигурност, защото нещата се променят бързо и безвъзвратно. Днес има дърво, на което е гнездото, утре го няма. Днес има покрив, под който е гнездото, утре махат покрива, за да правят нов и този, в който е гнездото, вече го няма.

Много често ни търсят хора за съвет как да преместят гнездо, което е на неподходящо, според тях, място, или на място, което ще бъде разрушено.

За тези случаи важно е да знаете, че по принцип е много трудно да преместиш гнездо и родителите птици да продължат да се грижат за малките си.
 

Важно е да знаете, че птиците възприемат света по различен от хората начин. Ако човешко дете бъде преместено от една пейка на съседна, човекът ще си го познае. При птиците мозъкът работи различно.


Птиците запомнят комбинацията от характеристики - как изглежда гнездото, как изглеждат малките в него, къде точно се намира гнездото - точното място с всичко около него, височина от земята, на къде гледа отвора, ако е в хралупа, открито ли е или в ниша и др. Ако нещо от тези характеристики се промени, птиците се объркват и е много възможно изобщо да не познаят че това е тяхното гнездо, дори да е само на 50 см разстояние от предишното място. Има индивиди, които след известно лутане, все пак успяват да се ориентират, но има и такива, които не могат да успеят и след мъчително обикаляне около мястото, приемат, че нещо се е случило с гнездото и са загубили малките.


Ако се налага да преместите гнездо, имайте предвид, че то трябва да е максимум на метър от предишното място и ситуирано по точно този начин, по който е било. Ако е било смушено под покрив, например, то трябва пак да се имитира същия тип разположение и влизане по някакъв начин. Трябва да е на приблизително същата височина. Необходимо е известно време да наблюдавате след това от разстояние дали родителите идват с храна и дали дават тази храна на малките или пак отлитат с нея.


Добре би било да направите усилие гнездото да остане по някакъв начин на мястото и родителите да продължат да си отглеждат малките. От една страна, за тях е далеч по-добре да бъдат отгледани от собствените им родители. От друга страна, възможностите да ги дадете за доотглеждане в специализирано място са само две в България. През гнездовия сезон тези две специализирани места са претрупани с малки птичета и няма нужда да се увеличава този брой, ако има начин да се избегне.