Без вашата подкрепа грижата, лечението и доотглеждането на пострадалите и осиротели дивини, нямаше да бъде възможна: знаете, че дейността на Дивите Животни се финансира само с дарения.

Можете да помогнете като дарите храна, клетка или консумативи, директно във ветеринарна клиника "Добро хрумване - център" в София, на ул. "Княз Борис I" 125, където сега е "домът" и на Дивите Животни.

Или като дарите от свободното си време, знания, умения, професионален опит и хоби.

Или да направите паричен превод или покупка на нужното ни по някой от следните начини:

  по банков път дарителска сметка:
IBAN: BG03 BUIB 9888 1035 8632 00 
BIC: BUIB BGSF, СИБАНК АД
Фондация “Дивите Животни”
  For bank transfers from abroad:
IBAN: BG03 BUIB 9888 1035 8632 00 
SWIFT: BUIB BGSF
CIBANK JSC, Bank’s Head Office: 
1612 Sofia, 1 Tzar Boris III Blvd.
The Wild Animals Foundation
он-лайн превод с превод по дарителските сметки по-горе
PayPal: wild@wildanimals.bg

ePay: wild@wildanimals.bg, КИН 2235391913
"на ръка" в дарителските касички на Дивите Животни в цялата страна. Вижте списък тук.
В произволен офис на Easypay.

Необходимо е да знаете едно от двете:
- КИН (2235391913)
- или e-mail (wild@wildanimals.bg)

пощенски запис:

Любомила Емилова Кривошиева
София 1784
жк. Младост 1, бл. 50, вх. 2, ап. 39

от интернет магазин Използваме Амазон, за да съберем на едно място нещата, от които имаме нужда, и които могат да бъдат закупени от интернет-магазини по целия свят, включително и България.

Може да разгледате списъка тук: Wild Animals Wish List

Адрес за доставка:

София 1000,
ул. "Княз Борис I" 125,
ветеринарна клиника "Добро хрумване",
за "Дивите Животни" ( 0988797986)

Wild Animals Foundation (+359988797986)
Veterinary clinic "Dobro Hrumvane"
125 "Knyaz Boris I" str.
1000 Sofia
Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фейсбук страница на Дивите Животни пишете ни Адрес на Дивите Животни