ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.20 лв. с ДДС
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Доброволци и приятели Проекти и програми Дарители и партньори Календар ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.20 лв. с ДДС)

Пациенти < НАЗАД

Дивите Животни е организация, която спасява, лекува и доотглежда пострадали и осиротели диви животни - птици, бозайници, влечуги и земноводни, като крайната цел е обратното им връщане в природата.

Дивите Животни не е приют за диви животни, които са отглеждани неправилно и неправомерно от хора и поради тази причина са негодни за освобождаване.

Дивите Животни не е хотел или място за временно настаняване на диви животни отглеждани от хора. Ако сте намерили диво животно и сте го настанили при нас за лечение или доотглеждане, моля имайте предвид следното:

* Дивите Животни е организация с грижа за животни без собственици, не стандартна ветеринарна клиника. Нямаме ангажимент да търсим хората, донесли животно на лечение, за да ги уведомяваме регулярно за състоянието на животното.

* Информация за настанено на лечение или доотглеждане животно можете да получите по мейл или в съобщенията на страницата на ДЖ като посочите датата, на която е настанено и име на човека, който е донесъл/изпратил. Моля, имайте предвид, че хората, които могат да Ви дадат информация, са същите които обгрижват животните, така че може да се наложи да изчакате. Животните са с приоритет пред всичко останало. Ако е много спешно може да попитате и по телефон, но телефонът е предимно за спешни сигнали.

* Дивите животни не са собственост на който и да било човек и човек намерил диво животинче и донесъл го за лечение или доотглеждане не може да предявява собственически права към него.

* За дивите животни не съществува възможност за свиждания, тъй като това вреди на самите животни, причинява им стрес и е в разрез с положителните практики за обгрижване на диви животни. Достъпът до животните на лечение е крайно ограничен и те се притесняват само за наложителни медицински манипулации и хранене.

* Не влизаме в никакви преговори с хората, донесли животно, относно лечението и начинът, по който се грижим за животните на лечение и доотглеждане. Лечението и обгрижването на диви животни са изключително специфични и за правилното им осъществяване се изискват доста знания.

* Не е възможно лично да освободите намерено от Вас животно, чийто период на лечение или доотглеждане е приключил, защото освобождаването е рисков момент и колкото по-спокойно и без емоции се получава то, толкова по-добре е за самото животно. От друга страна ние трябва с очите си да видим как се получава първия полет или как се движи животното в дивото, за да е сигурно че всичко е наред и не се налага да се хваща отново.

* Не е задължително животното да се освободи на мястото, на което е намерено. Ако преценим, че това е наложително, ще Ви помолим за подробности относно мястото.

Дивите Животни призовава за отговорно отношение към живота на всяко същество и в никакъв случай не толерира отглеждането, дори временно, на диви животни в домашни условия! Освен, че е неетично, то е забранено и от Закона за биологичното разнообразие (Чл.38.(1), т.6). Това важи и за отглеждането в плен на намерени животни, които по една или друга причина не могат да бъдат освободени обратно в природата.