ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Земноводни < НАЗАД

ЖАБИТЕ В ГРАДА

Земноводните населяват градовете още от самото им възникване, но съвсем успешно остават доста добре скрити за мнозина от градските човеци. Срещат се не само в градските паркове, но и в напълно урбанизираните зони на градовете.

Сухоземните жаби са активни нощем и се хранят с различни насекоми на сушата. Кожата им има нужда от влага, но си я набавят чрез влагата по растенията. От водоем имат нужда само през размножителния сезон, когато трябва да снесат яйцата си в него, след което го напускат и яйцата остават сами да се развиват. 

В града, обаче, много от водоемите са жестоки капани, защото са човешко творение и никой не се е сетил, че жабите ще ги ползват за да снасят в тях. Стените на градските езерца в парковете са отвесни и гладки, облицовани с мраморни или друг тип плочи, по които възрастните жаби не могат да се изкатерят обратно на сушата, когато снесат. Така те остават в плен на водата, а не са водни обитатели и не е добре за тяхното здраве да стоят непрекъснато ввъ вода дълго време. Умират мъчително, изтощени от усилията да се изкачат по гладките стени. Малките жабчета се излюпват, но и те не могат да се изкачат и в крайна сметка загиват. Необходимо е градските водни басейни да се проектират с рампи за излизане на животни от тях. Не само жаби загиват в тях мъчително.

За жабите на сушата, обитаващи града, има и друг сериозен проблем и това са химикалите, които човеците използват за поддръжка на тревните площи. Препаратите, с които се пръска и тори проникват през кожата на жабите, която е изключително чувствителна, и тровят животните бавно и мъчително. Отровите са и по насекомите, с които жабите се хранят, и така химическата атака за организма на жабите идва и отвън и отвътре.

От земноводните в града се срещат не само жаби, обитаващи сушата, но и водни жаби и тритони. Те също не са пощадени от градската среда, която обитават.