ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Полезни връзки < НАЗАД

Регионални инспекции за околна среда и води (РИОСВ)

РИОСВ са държавната институция, на която се подават сигнали за нарушения на природозащитното законодателство, намерени пострадали животни от защитени видове, продажби на животни от защитени видове чрез обяви в интернет и други подобни. РИОСВ отговарят за регистрацията на екзотичните животни и проверяват зоомагазините, които продават екзотични животни.

Регионални дирекции на горите (РДГ)

Регионалните дирекции на горите са звената на Изпълнителната агенция по горите, на които се подават сигнали за нарушения на ловното законодателство - бракониерски лов, непозволени методи за лов, лов без бележка за съответното място и съответния ден, неправомерно притежание на ловно оръжие, неправомерно притежание на животни, които са ловни обекти и др.

Българска орнитологическа централа - ИБЕИ, БАН

Българската орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН е националното звено, координиращо изследванията върху миграциите на птиците в България посредством научния метод на тяхното опръстеняване. На Орнитоцентралата се дава информация за намерени опръстенени птици - живи или мъртви.

Бат Уърлд България

От 2019-та година пренасочваме сигналите за прилепи към компентентната грижа на сродната ни неправителствена организация Бат Уърлд България (Bat World Bulgaria).

Спасителен център за сухоземни костенурки "Геа Челония"

Спасителният център за сухоземни костенурки е създаден от фондация "Геа Челония". Намира се в с.Баня, общ.Несебър, обл.Бургас.

Организации и приюти за бездомни и пострадали кучета и котки

В Дивите Животни често получаваме сигнали за пострадали бездомни животни, но нашата сфера на дейност са само дивите животни, няма как да обхванем всички животни, които се нуждаят от помощ. В случай, че желаете да помогнете на бездомно куче или коте, може да се обърнете към някоя от организациите в този списък.

Безстопанствени и/или пострадали коне и магарета

Понякога на телефона за сигнали получаваме обаждания за коне или магарета, които изискват специализирано оборудване и помощ. Потърсете специализирана помощ или използвайте някои от предложените връзки тук.