ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Организацията < НАЗАД

Фондация “Дивите Животни” е българска неправителствена организация, вписана в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието. Регистрирана е през 2013 г. с вписване по дело № 527/2013 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ: 176541536, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, ж.к. “Младост” 1, бл. 50, вх. 2, ап. 39.

Наши цели са: подпомагане опазването на биоразнообразието и оцеляемостта на дивите животински видове в Република България и повишаване на екологичната култура на българското общество.

Основният предмет на дейност на организацията ни е лечението и доотглеждането на осиротели или пострадали диви животни и освобождаването им обратно в природата. Наред с това ние подпомагаме работата на институциите в областта на природозащитата и опазването на околната среда, включително в случаи на защитени животински видове, пострадали в резултат на човешка намеса или природни явления.

Нашата голяма цел е създаването край гр. София на първия спасителен център в България, в който ще се приемат, лекуват и доотглеждат диви животни от всякакъв вид, независимо от статута им на защитени или не.