ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.20 лв. с ДДС
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Доброволци и приятели Проекти и програми Дарители и партньори Календар ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.20 лв. с ДДС)

Дарители и партньори < НАЗАД

Ветеринарна клиника Добро хрумване е най-ключовият и най-голям дарител на нашата организация и партньор във всичко, което правим. Без клиниката нямаше въобще да е възможно да приемаме пострадали животни законно. Освен място за настаняване на животните, лекарите в клиниката даряват знанията, труда и времето си за нашите диви пациенти без да получават каквато и да било отплата за това. Добро хрумване е нашата стабилна основа.

Ветеринарна клиника Син кръст дарява рентгенографиите за нашите диви пациенти. Без подробни и качествени рентгенографски изследвания не би била възможна нито една хирургическа интервенция.

Спасителният център за костенурки на Фондация Геа Челония е основен партньор и източник на информация за Дивите Животни по всички въпроси свързани със здравето и поведението на сухоземните костенурки. Всички сухоземни костенурки, които попадат при нас, в последствие се пренасочват към центъра за костенурки, където могат да получат най-адекватни грижи.