ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Дарители и партньори < НАЗАД

Ветеринарна клиника "Добро хрумване" е най-ключовият и най-голям дарител на нашата организация и партньор във всичко, което правим. Без клиниката нямаше въобще да е възможно да приемаме пострадали животни законно. Освен място за настаняване на животните, лекарите в клиниката даряват знанията, труда и времето си за нашите диви пациенти без да получават каквато и да било отплата за това. Добро хрумване е нашата стабилна основа.

 

Спасителният център за костенурки на Фондация "Геа Челониа" е основен партньор и източник на информация за Дивите Животни по всички въпроси свързани със здравето и поведението на сухоземните костенурки. Всички сухоземни костенурки, които попадат при нас, в последствие се пренасочват към центъра за костенурки, където могат да получат най-адекватни грижи.

От 2019-та година пренасочваме сигналите за прилепи към компентентната грижа на сродната ни неправителствена организация Бат Уърлд България (Bat World Bulgaria).

Бат Уърлд България е създадена от доброволци на Дивите Животни, които се специализираха в лечението на прилепите и невероятния им труд получи признание и подкрепа от страна на Аманда Лолар - основател на Bat World Sanctuary. Аманда Лолар е човекът, който в последните 30 години е съградил стандартите за лечението на прилепи и хуманното отношение към тях. Бат Уърлд България е асоцииран спасителен център на Вat World Sanctuary. Лечението на прилепи е изключително фина и деликатна материя. Специализацията в тази област изисква огромни дози инстинкт и невероятни инат и издръжливост, а хората в Бат Уърлд показаха, че имат големи запаси от тях. Бат Уърлд България усърдно работи по създаването на специализирано прилепско място, в което на по-високо ниво и с повече възможности да продължи работата им в полза на прилепите в България.

 

Юрист и експерт по интелектуална собственост Йордан Политов