ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Птици < НАЗАД

ГРАДСКИТЕ КЕРКЕНЕЗИ

Керкенезите са от сред най-дребните дневни грабливи птици, които обитават нашата страна, и най-дребните, които гнездят у нас. На размер са по-дребни от гълъб.

В съвсем не далечното минало броят на керкенезите в градовете беше доста малък, последва доста бурна експанзия на вида в големите градове, в които има по-високи жилищни и офис сгради (над 10 етажа) и в днешни дни вече жителите на почти всеки висок блок имат възможността да се радват на виртуозните полети на тези изящни соколчета, а треперливите гласчета на малките керкита огласят околността, при появяването на родителите с храна.

Керкенезите се изхранват предимно с насекоми и дребни гризачи и тъй като градът не предоставя добри възможности за ловуване на широки открити площи, каквото е нормално за вида в природата, градските керкенези се приспособяват малко по малко. Родителите най-често ловуват в покрайнините на градовете, където има открити полета, но някои керкенези успяват да се специализират и в лов на дребни птици, прилагайки различни тактики, каквито керкенезите извън градовете не използват.

Градските керкенези гнездят в отдушници на подпокривните пространства на блоковете, на външни тела на климатици, в сервизни помещения на покривите на блоковете, на первази на прозорци, в конструкции на електрически стълбове и къде ли още не. Наличието на многобройни възможности за гнездене, всъщност, е привлякло керкенезите в града. 

Градската среда, обаче, не е особено дружелюбна и както предоставя множество добри възможности за гнездене, така предоставя и удивително много възможности за керкенезите да пострадат. Разнообразието в това отношение е огромно и случаите с пострадали керкенези съвсем не са редки.

Малките много често от нишите, където са гнездата им, падат от високо и на твърди настилки, а когато дойде време да напуснат гнездото и да правят кратки подлитвания, за да си упражняват мускулите на крилата, тогава се намесва драстично и факторът човек. Неопитните керкенезчета често кацат на первази и балкони на жилищни сгради, а хората любопитни и притеснени за тях отварят прозорците и взимат малките, без това да е нужно реално. 

Всеки един случай е сам за себе си, има и ситуации, в които животните имат наистина нужда от лечение или друг вид помощ, но преди да се предприеме нещо е добре да се консултира човек.