ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Влечуги < НАЗАД

Кога една сухоземна костенурка има нужда от нашата помощ

В България се срещат 2 вида сухоземни костенурки - Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Те дължат имената си на специфични за всеки вид външни белези:

1. Шипоопашатата костенурка обикновено има две надопашни щитчета, а шипобедрената – едно. Срещат се обаче изключения, така че този белег не сигурен.

2. Шипоопашатата костенурка има по дълга опашка (особено мъжките екземпляри) завършваща с рогов шип с притъпен връх. При Шипобедрената костенурка опашката до края е покрита с дребни люспи.

3. Шипобедрената костенурка има на задните повърхности на бедрата по една голяма конична рогова брадавица. Такава при Шипоопашатата костенурка липсва.

Независимо от вида на костенурката нашата намеса е нужна единствено когато животното е намерено извън естествената му среда, обект е на престъпление (продажба, притежание и др.) или е ранено.

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ

За сухоземните костенурки естествена среда са пясъчни дюни и брегове, обрасли с храсти или редки дъбови гори край Черно море, твърдолистни храсталаци, храстови формации в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Санданско-Петричката котловина, тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени, на много места в ниските и хълмисти части на страната, сухотревни съобщества на силикатни терени и др.

За сухоземна костенурка не е естествена среда градската - парк или градина, както и нечий двор, градски или селски, освен ако самият двор не е в местообитанието на костенурките в дивата природа. Човешкият апартамент пък въобще.
 

ПОМОЩ ЗА СУХОЗЕМНА КОСТЕНУРКА ИЗВЪН ЕСТЕСТВЕНОТО Ѝ МЕСТООБИТАНИЕ

Ако сухоземна костенурка се намира в неестествена среда - селище, в градски парк, двор на къща или апартамент, необходимо е да уведомите Регионална инспекция за околна среда и води, Дивите Животни или Центъра за сухоземни  костенурки на Фондация Геа Челония. Можете и направо да донесете при нас в София (Дивите Животни) или в Центъра за костенурки в с. Баня, община Несебър.

Ако сте в друго населено място, моля позвънете и ще се уговорим как да транспортираме. Всички костенурки, които попадат при нас в последствие се пренасочват към Центъра за костенурки, където най-добре ще се погрижат за такъв тип животно и след преценка на състоянието му то ще бъде лекувано, освободено в подходяща среда или оставено за размножаване в центъра.

Имайте предвид, че ако видите сухоземна костенурка от някои от двата местни вида в двор, заведение, къща или апартамент,  това е сериозно законово нарушение, тъй като костенурките са защитени от Закона*, търговията с тях или  излагането им като атракция е незаконно (*Закон за биологичното разнообразие Чл.38 (1), Чл.125 и Чл.129, както и Наказателен кодекс на Република България Чл.278в (3)). В случай, че притежателите на костенурката отказват да я предадат, сигнализирайте в съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).

Ако попаднете на обява за продажба на костенурка в интернет, моля подайте веднага сигнал в Регионалната инспекция за околна среда и води (РИОСВ), подразделението в чиято територия попада населеното място, посочено като местонахождение на костенурката. Ако по някаква причина се притеснявате лично да подадете сигнал до РИОСВ, например човекът е Ваш съсед и има опасност от последващи конфликти, можете да подадете сигнал и към нас, а ние да предадем на РИОСВ  и да действаме заедно с инспекцията.
 

ПОМОЩ ЗА СУХОЗЕМНА КОСТЕНУРКА В ЕСТЕСТВЕНОТО Ѝ МЕСТООБИТАНИЕ

Можете да помогнете на костенурка в естественото ѝ местообитание в случаите, когато животното пресича пътното платно или е в опасна близост до него. Костенурките обитават даден район и често пресичат опасни участъци, каквито са пътищата, за да стигнат от едно място на друго в пределите на района си.

Ако костенурката пресича пътното платно, първо се убедете, че няма видими наранявания. Ако всичко изглежда наред, правилният подход при подобна ситуация е да преместите костенурката извън пътя, в посоката в която е тръгнала, на достатъчно разстояние за да предотвратите риска от сгазване.
 

Най-доброто за животното е то да бъде оставено в неговата естествена среда и на познатото му място и дори отдалечаването на няколко десетки метра от там не е желателно.
 

В случай, че костенурката е ранена, била е блъсната или е претърпяла друг инцидент, незабавно се свържете с нас или с Центъра за костенурки, за да Ви бъдат дадени указания за първа помощ и да измислим как да стигне до нас възможно най-скоро.

Ако намерите бебе костенурка, имайте предвид, че колкото и малки и беззащитни да ви се струват, те са също толкова приспособени да оцеляват сами, колкото и възрастните. Не го взимайте само защото е малко и прекрасно, ще го лишите от нормалния му живот.
 

КОСТЕНУРКА В СТУДА

Ако намерите костенурка на открито през късната есен или зимата, непременно се свържете с нас или с Центъра за костенурки. Костенурките спят зимен сън и като всички влечуги телесната им температура зависи от тази на околната среда. Ако костенурка е навън в голям студ тя или има здравословен проблем или е гледана дълго време от човек и е загубила инстинктите си да се заравя.

В общия случай сухоземните костенурки зимуват от средата на октомври до март. При топли зими се наблюдават кратки "събуждания". Много рядко костенурките могат да излязат на повърхността през февруари и началото на март, във връзка с продължителни затопляния.
 

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СУХОЗЕМНА КОСТЕНУРКА

Ако сте отглеждали животното в дома си и сте осъзнали че не е редно или просто решавате, че повече няма да го гледате по някаква причина, не освобождавайте животното Вие. Нека непременно мине през Центъра за костенурки за преценка на състояние, инстинкти и поведение.

Много от отглежданите в дом животни са непригодни за оцеляване в природата и ще обречете костенурката на гибел ако просто я пуснете някъде. В Центъра за костенурки дори да преценят, че е негодна за освобождаване, поне ще се размножава.

Свържете се с нас ако имате нужда от помощ за транспортирането до Центъра за костенурки.

В никакъв случай не освобождавайте костенурка на място, за което не сте сигурни, че там се среща конкретния вид костенурка и това е естественото ѝ местообитание! Планината Витоша е неподходящо място за освобождаване на костенурка, както и градските паркове в София.
 

* * *


В заключение да обобщим, случаи, в които е оправдано да вземете костенурка, са ако бъде намерена извън естествената ѝ среда или ако е ранена!

Бъдете с повишено внимание в периода май-юли, когато е размножителния сезон и костенурките се готвят да снасят яйцата си. В този период не бива да се безпокоят или взимат костенурки без наистина основателна причина като някакво нараняване. Преди да предприемете някакви действия, молим да се свържете с Дивите Животни или Фондация Геа Челония!

Не забравяйте, че когато взимаме костенурка вкъщи, лишаваме природата от един защитен и застрашен от изчезване вид. Отнемайки я от естествената и среда, ние я лишаваме от възможността да оцелява и да се възпроизвежда, а когато става въпрос за възрастна женска костенурка, която достига полова зрялост и започва да се размножава на 13-14-годишна възраст, щетата е още по-голяма, защото всяка година тя би дала на природата по няколко малки, които на свой ред ще дадат по няколко малки и така в този район вида ще се запази.

"Спасявайки" по този начин костенурка от природата, помагаме единствено за разреждане на популацията и за намаляване на шансовете на индивидите да се срещат по-често.

Дивите Животни изказва благодарности на Фондация Геа Челониа за предоставената информация и съдействие в разнообразните случаи със сухоземни костенурки!