SUPPORT US
send SMS text:
DMS DIVITE
on: 17 777
1.00 BGN
Foundation BG | EN
HELP US
home WILD NEWS THE WILD US The Organization Wild team Our wild projects Donors and partners Events Media Display CONTRIBUTE Donate Become a volunteer Report a case USEFUL TIPS Mammals Birds Reptiles Amphibians Fish Others LEGISLATION USEFUL LINKS GALLERY CONTACTS patients
CONTACTS  GALLERY  USEFUL LINKS  LEGISLATION  USEFUL TIPS   CONTRIBUTE   THE WILD US   WILD NEWS 
REPORT A CASE:
wild@wildanimals.bg +359 988 79 79 86
Support us send SMS TEXT
DMS DIVITE to 17 777
(1.00 BGN)
Wild Volunteers Wanted!

Wild Volunteers Wanted!

Hello, Wild Friends!

We need people for our Emergency Line, so if you speak Bulgarian, and have good internet connection, please read the information ahead, provided in Bulgarian language.

Thank you for your willingness to join our wild team and help thousands of wild animals yearly!

 

Здравейте, диви приятели!

Вече знаете, че всичко в ДЖ става благодарение на доброволци, всички ние сме такива. За да можем да обхванем лавината от сигнали, да имаме варианти, от които да избираме най-удобния за доброволците ни и най-щадящия за животното начин то да стигне до нас, имаме нужда от достатъчен брой хора с желание да помагат в това.

Търсим тези от вас, които искат да станат част от ДЖ и да застанат на фронта на спасяването, да подсигурят първите стъпки. Работата им ще бъде нещо близко до рутинен екшън... ????  Е, понякога е просто рутинна с елементи на инфарктна спешност... ????

Имаме нужда от доброволци за ТЕЛЕФОНА ЗА СИГНАЛИ.

За да поемате сигналите за пострадали животни на телефона, дори не е нужно да сте в София. Необходимите условия са:

  • непрекъснат достъп до интернет;
  • възможност да извършвате дейността през деня, в часовете на дежурство, които се уговорят с другите хора на телефона;
  • възможност и липса на притеснение да говорите по телефон;
  • възможност за присъствие в работен чат в месинджър.

Обучението е добре да започне сега, когато е слабият за нас сезон и телефонът не звъни непрекъснато. Постепенно ще трябва да научите съвети за първа помощ и обезопасяване на пострадалите животни, съобразени с видовете, както и особености на най-често срещаните случаи. Всичко това ще разкажем в подробности на тези от вас, които откликнат със сериозен интерес.

Ако чувствате, че бихте могли да отдадете време на животните в беда, моля попълнете формата за доброволци в сайта ни и посочете, че кандидатствате за телефона, а ние ще се свържем с Вас:


http://wildanimals.bg/volunteers

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Read more >