ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Диви пациенти < НАЗАД

Бебешка кръсточовка
15.03.2021
Бебешка кръсточовка

Какъв по-логичен старт на пилешкия бебешки сезон от това да започне с бебешка кръсточовка. Логично е, защото кръсточовките са най-ранно гнездящите у нас врабчоподобни птици. При наличие на достатъчно храна снасят още през февруари, когато си е още зима във високите планини, които кръсточовките обичайно обитават.

В тази възраст клюнът още не е характерно извит по обичайния за кръсточовка начин, той е техния специализиран инструмент за изваждане на семената от шишарките. Промяната на клюна се случва постепенно в няколкото седмици след излитането от гнездото, когато родителите продължават да се грижат за прехраната на малкото и то скита с тях. Предстои да станем свидетели на този интересен процес, защото ще трябва да заместим родителите на кръсточовчето Зимко, докато то стане самостоятелно.

***

За бебешоритe, които вече ни заливат, както всяка година, можете да ни помогнете със средства за тяхното отглеждане, но още по-ценно би било да ни помогнете да съберем средства за изграждане на Дива болница за животни от всички видове, защитени и незащитени. Това е нашата голяма цел и единственият начин да продължим да съществуваме и да се развиваме в полза на дивите животни.

БАНКОВА СМЕТКА

IBAN: BG59 UBBS 8888 1000 6341 66

BIC: UBBSBGSF, ОББ АД

Титуляр на сметката: Фондация "Дивите Животни"

Основание за плащане: Дива болница

PayPal: wild@wildanimals.bg

ePay: wild@wildanimals.bg, КИН 2235391913

Можете да се абонирате да ни подкрепяте и месечно с смс с текст DMS DIVITE на номер 17777. След първоначалния еднократен смс, ще Ви бъде предложено да се абонирате. Така ще ни помагате с по-малки суми, но редовно. Това ни осигурява относителна финансова стабилност и е изключително ценно за нас.

Благодарим Ви! ❤< Предишен случай Следващ случай >