ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.00 лв.
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Проекти и програми Дарители и партньори Събития Медийно представяне ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.00 лв.)

Диви пациенти < НАЗАД

Пациенти 2022г.

Пациенти 2022г.

Прочети повече >
Кукумявка престояла 5 дни между стени

Кукумявка престояла 5 дни между стени

Прочети повече >
Майка таралеж и нейните малки

Майка таралеж и нейните малки

Прочети повече >
Крастави жаби в тръба на балкон

Крастави жаби в тръба на балкон

Прочети повече >
Бухал оплетен в мрежа на спортна площадка

Бухал оплетен в мрежа на спортна площадка

Прочети повече >
Прелестна пепелянка

Прелестна пепелянка

Прочети повече >
Да отнемеш живот за по малко от минута

Да отнемеш живот за по малко от минута

Прочети повече >
В търсене на храна

В търсене на храна

Прочети повече >
Прекрасен змей

Прекрасен змей

Прочети повече >
Таралеж в агония

Таралеж в агония

Прочети повече >
Повсеместни обилни валежи от катерици

Повсеместни обилни валежи от катерици

Прочети повече >
Жълтоуха водна змия нахапана от куче

Жълтоуха водна змия нахапана от куче

Прочети повече >
Банджо има гнойна рана

Банджо има гнойна рана

Прочети повече >
Нестинарка е оперирана

Нестинарка е оперирана

Прочети повече >
Малката дива котка Дюна

Малката дива котка Дюна

Прочети повече >
Блатни костенурки в очакване на затопляне

Блатни костенурки в очакване на затопляне

Прочети повече >
Лика оцеля след тежка пневмония

Лика оцеля след тежка пневмония

Прочети повече >
Възрастната ежка Дина

Възрастната ежка Дина

Прочети повече >
Късни бързолети

Късни бързолети

Прочети повече >
Белоглав лешояд в Люлин планина

Белоглав лешояд в Люлин планина

Прочети повече >
Таралежът Ранко

Таралежът Ранко

Прочети повече >
Дивата котка Нестинарка

Дивата котка Нестинарка

Прочети повече >
Таралежката Гъбка

Таралежката Гъбка

Прочети повече >
Таралежчета от близо и далеч

Таралежчета от близо и далеч

Прочети повече >
Сънливци и техните размери

Сънливци и техните размери

Прочети повече >
Съкровище с тегло 10 грама

Съкровище с тегло 10 грама

Прочети повече >
Семейство Мън

Семейство Мън

Прочети повече >
Майка с една гърда

Майка с една гърда

Прочети повече >
Язинда от Долната земя

Язинда от Долната земя

Прочети повече >
Семейство Сън

Семейство Сън

Прочети повече >
Kатеричето Чайка

Kатеричето Чайка

Прочети повече >
Mалкият Пулмо

Mалкият Пулмо

Прочети повече >
Малък мъничък Косьо

Малък мъничък Косьо

Прочети повече >
Вдлъбнаточел смок

Вдлъбнаточел смок

Прочети повече >
Язовецът Борко

Язовецът Борко

Прочети повече >
Освобождаване в дивото на блатни костенурки оцелели в автомобилни катастрофи

Освобождаване в дивото на блатни костенурки оцелели в автомобилни катастрофи

Прочети повече >
"Или ги взимаш, или ги давим!"

"Или ги взимаш, или ги давим!"

Прочети повече >
Таралежът Сиринго

Таралежът Сиринго

Прочети повече >
Папуняк нападнат от котка

Папуняк нападнат от котка

Прочети повече >
Блъснат мишелов

Блъснат мишелов

Прочети повече >
Бременна женска сърна нахапана от кучета в Бояна

Бременна женска сърна нахапана от кучета в Бояна

Прочети повече >
Таралежът Онка

Таралежът Онка

Прочети повече >
Жълтокраката чайка Капитан Бриз

Жълтокраката чайка Капитан Бриз

Прочети повече >
Язовец в шахта

Язовец в шахта

Прочети повече >
Бебешка кръсточовка

Бебешка кръсточовка

Прочети повече >
Триседмичните язовчета

Триседмичните язовчета

Прочети повече >
Сива врана простреляна в града

Сива врана простреляна в града

Прочети повече >
Ято кръсточовки на планинския път

Ято кръсточовки на планинския път

Прочети повече >
Носорогчо

Носорогчо

Прочети повече >
Миниатюрната дива зайка Трънка

Миниатюрната дива зайка Трънка

Прочети повече >
Дивите бебета зайчета Шипка и Глог

Дивите бебета зайчета Шипка и Глог

Прочети повече >
Голяма водна жаба

Голяма водна жаба

Прочети повече >
Бебета катеричета

Бебета катеричета

Прочети повече >
Бебетата язовчета Дъбчо и Букчо

Бебетата язовчета Дъбчо и Букчо

Прочети повече >
Голям ястреб с преносимо от комари заболяване

Голям ястреб с преносимо от комари заболяване

Прочети повече >
Катеричокът Първан

Катеричокът Първан

Прочети повече >
Голям ястреб блъснал се в ограда

Голям ястреб блъснал се в ограда

Прочети повече >
Сива врана, простреляна с въздушна пушка

Сива врана, простреляна с въздушна пушка

Прочети повече >
Сръндак годиначе, нахапан от кучета

Сръндак годиначе, нахапан от кучета

Прочети повече >
Керкенез с изтръгнати първостепенни махови пера

Керкенез с изтръгнати първостепенни махови пера

Прочети повече >
Гугутка с пробита гуша

Гугутка с пробита гуша

Прочети повече >
Горска ушата сова с паразити

Горска ушата сова с паразити

Прочети повече >
Таралеж паразити

Таралеж паразити

Прочети повече >
Малък ястреб с фрактура на крило

Малък ястреб с фрактура на крило

Прочети повече >
Кукумявка с кръвоизливи в очите

Кукумявка с кръвоизливи в очите

Прочети повече >
Домашно врабче (Passer domesticus) с тежка бактериална инфекция

Домашно врабче (Passer domesticus) с тежка бактериална инфекция

Прочети повече >
Бебешко гълъбче с рана на главата

Бебешко гълъбче с рана на главата

Прочети повече >
Бебешка Европейска блатна костенурка

Бебешка Европейска блатна костенурка

Прочети повече >
Таралеж Сънчо

Таралеж Сънчо

Прочети повече >
Малък ястреб (Accipiter nisus), възрастен мъжки със закрита фрактура на крило.

Малък ястреб (Accipiter nisus), възрастен мъжки със закрита фрактура на крило.

Прочети повече >
Жълтоуха водна змия с травма на гръбнака, вероятно настъпeна

Жълтоуха водна змия с травма на гръбнака, вероятно настъпeна

Прочети повече >
Черешарка, блъснала се в прозорец

Черешарка, блъснала се в прозорец

Прочети повече >
Горски сънливец (Dryomys nitedula), събуден по случайност от зимния сън.

Горски сънливец (Dryomys nitedula), събуден по случайност от зимния сън.

Прочети повече >
Таралеж Гнояна

Таралеж Гнояна

Прочети повече >
Планинска чинка (Fringilla montifringilla), която най-вероятно се е ударила в прозорец

Планинска чинка (Fringilla montifringilla), която най-вероятно се е ударила в прозорец

Прочети повече >
Малко гълъбче със счупен крак

Малко гълъбче със счупен крак

Прочети повече >
Горска улулица с тежка травма на главата

Горска улулица с тежка травма на главата

Прочети повече >
Черешарка с разбита глава

Черешарка с разбита глава

Прочети повече >
Скорец нападнат от котка

Скорец нападнат от котка

Прочети повече >
Планинска чинка с травма на крило и Обикновена чинка с травма на око

Планинска чинка с травма на крило и Обикновена чинка с травма на око

Прочети повече >
Зеленика, вероятно блъснала се в прозорец

Зеленика, вероятно блъснала се в прозорец

Прочети повече >
Люспа, лицето на хориоптозата

Люспа, лицето на хориоптозата

Прочети повече >
Здравей в този свят, малка Мирослава!

Здравей в този свят, малка Мирослава!

Прочети повече >
Крокозила

Крокозила

Прочети повече >
Язовчето Горан

Язовчето Горан

Прочети повече >
Щъркелът Сопол

Щъркелът Сопол

Прочети повече >
Първите бебета за 2018 - мишлетата Ники Порът, Иги Видрата и Карди Норката

Първите бебета за 2018 - мишлетата Ники Порът, Иги Видрата и Карди Норката

Прочети повече >
Гълъбчето Гамен има нов клюн и детството му продължава

Гълъбчето Гамен има нов клюн и детството му продължава

Прочети повече >
Морей. Един най-обикновен гларус от българското Черноморие..

Морей. Един най-обикновен гларус от българското Черноморие..

Прочети повече >