ПОМОГНИ ЧРЕЗ
SMS С ТЕКСТ:
DMS DIVITE
НА 17 777
стойност 1.20 лв. с ДДС
Foundation BG | EN
ПОМОГНИ НИ
начало ДИВИНИ НИЕ ДИВАЦИТЕ Организацията Екип диви хора Доброволци и приятели Проекти и програми Дарители и партньори Календар ВКЛЮЧИ СЕ Дари Стани доброволец Подай сигнал СЪВЕТИ Бозайници Птици Влечуги Земноводни Риби Други ЗАКОНЪТ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТИ пациенти
КОНТАКТИ  ГАЛЕРИЯ  ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ  ЗАКОНЪТ  СЪВЕТИ   ВКЛЮЧИ СЕ   НИЕ ДИВАЦИТЕ   ДИВИНИ 
ПОДАЙ СИГНАЛ:
wild@wildanimals.bg 0988 79 79 86
Помогни чрез SMS С ТЕКСТ
DMS DIVITE на 17 777
(стойност 1.20 лв. с ДДС)

Диви пациенти < НАЗАД

Горска ушата сова паразити

Горска ушата сова паразити

Прочети повече >
Таралеж паразити

Таралеж паразити

Прочети повече >
Малък ястреб с фрактура на крило

Малък ястреб с фрактура на крило

Прочети повече >
Кукумявка с кръвоизливи в очите

Кукумявка с кръвоизливи в очите

Прочети повече >
Домашно врабче (Passer domesticus) с тежка бактериална инфекция

Домашно врабче (Passer domesticus) с тежка бактериална инфекция

Прочети повече >
Бебешко гълъбче с рана на главата

Бебешко гълъбче с рана на главата

Прочети повече >
Бебешка Европейска блатна костенурка

Бебешка Европейска блатна костенурка

Прочети повече >
Таралеж Сънчо

Таралеж Сънчо

Прочети повече >
Малък ястреб (Accipiter nisus), възрастен мъжки със закрита фрактура на крило.

Малък ястреб (Accipiter nisus), възрастен мъжки със закрита фрактура на крило.

Прочети повече >
Жълтоуха водна змия с травма на гръбнака, вероятно настъпeна

Жълтоуха водна змия с травма на гръбнака, вероятно настъпeна

Прочети повече >
Черешарка, блъснала се в прозорец

Черешарка, блъснала се в прозорец

Прочети повече >
Горски сънливец (Dryomys nitedula), събуден по случайност от зимния сън.

Горски сънливец (Dryomys nitedula), събуден по случайност от зимния сън.

Прочети повече >
Таралеж Гнояна

Таралеж Гнояна

Прочети повече >
Планинска чинка (Fringilla montifringilla), която най-вероятно се е ударила в прозорец

Планинска чинка (Fringilla montifringilla), която най-вероятно се е ударила в прозорец

Прочети повече >
Малко гълъбче със счупен крак

Малко гълъбче със счупен крак

Прочети повече >
Горска улулица с тежка травма на главата

Горска улулица с тежка травма на главата

Прочети повече >
Черешарка с разбита глава

Черешарка с разбита глава

Прочети повече >
Скорец нападнат от котка

Скорец нападнат от котка

Прочети повече >
Планинска чинка с травма на крило и Обикновена чинка с травма на око

Планинска чинка с травма на крило и Обикновена чинка с травма на око

Прочети повече >
Зеленика, вероятно блъснала се в прозорец

Зеленика, вероятно блъснала се в прозорец

Прочети повече >
Люспа, лицето на хориоптозата

Люспа, лицето на хориоптозата

Прочети повече >
Здравей в този свят, малка Мирослава!

Здравей в този свят, малка Мирослава!

Прочети повече >
Крокозила

Крокозила

Прочети повече >
Язовчето Горан

Язовчето Горан

Прочети повече >
Щъркелът Сопол

Щъркелът Сопол

Прочети повече >
Първите бебета за 2018 - мишлетата Ники Порът, Иги Видрата и Карди Норката

Първите бебета за 2018 - мишлетата Ники Порът, Иги Видрата и Карди Норката

Прочети повече >
Гълъбчето Гамен има нов клюн и детството му продължава

Гълъбчето Гамен има нов клюн и детството му продължава

Прочети повече >
Морей. Един най-обикновен гларус от българското Черноморие..

Морей. Един най-обикновен гларус от българското Черноморие..

Прочети повече >